top of page

טיפול בעזרת בע"ח או טיפול באמצעות בע"ח


אנשים רבים שואלים אותי אם אני מטפלת "באמצעות" בעלי חיים, ומתייחסים להתעקשות שלי להגדיר את עצמי כמטפלת "בעזרת" בעלי חיים כסמנטיקה. בעיני בעלי החיים אינם אמצעי ולא כלי. הם העוזרים שלי, הם אלה אשר מסייעים לי להגיע ללב המטופלים, לרגש ולהתרגש, להיות שם איתי ועם המטופל ולחוות יחד את התהליך. אני רואה בהם חברים למקצוע, קולגות, אם תרצו, הנמצאים שם למעני, ולמען הפונים אלי. הכלבים שלי הם חלק מהמשפחה שלי. אימצנו אותם בנסיבות שונות, כל אחד מהם היה זקוק לבית וקיבל אותו אצלנו, מעבר לכלבים שהגיעו אלינו כמשפחת אומנה והמשיכו את דרכם הלאה למשפחות אוהבות אחרות. כחלק מהמשפחה בחרתי לעבוד עימם, תוך נסיון להקשיב באופן המיטבי לצרכיהם ולרצונותיהם, והייתה גם את פפסי, שלא היתה מעוניינת לעבוד איתי וכיבדתי את רצונה, היא בחרה להשאר בבית ושם נשארה כשאני יצאתי לעבודה עם ג'וני ובאפי. אני מאמינה שהכבוד כלפי הכלבים מקרין גם כלפי המטופלים. אני משתדלת לספק את צרכיהם ורצונותיהם, לנווט ביניהם כאשר הצורך והרצון מתנגשים, ולהיות שם בשבילם, להפוך לחלק משמעותי בחייהם למשך הטיפול ולשחרר כשהמשימה מסתיימת, או נעצרת לזמן מה.

אני שמחה לנצל במה זו להודות לכל המטופלים שלי בעבר ובהווה על חלקם בחיי האישיים והמקצועיים וכמובן להודות לכל בעלי החיים שנטלו חלק בעבודתי המקצועית וכמובן לכלבים האהובים שלי שנטלו חלק גם בליבי ובקרב משפחתי. תודה לפפסי, ג'וני ובאפי שכבר אינם איתי ולוויני, ספייק, שוקו, זואי וג'ורג'.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page