top of page

אז למה באמת רק כלבים?


אז למה באמת רק כלבים? לעיתים קרובות עולה השאלה עם איזה בעלי חיים אני עובדת. ההכשרה שלי מאפשרת לי לעבוד בפינות חי עם מגוון גדול של בעלי חיים, אך אני בחרתי לפני מספר שנים לעבוד רק עם כלבים. ועולה השאלה, למה.... עד לפני 9 שנים בערך עבדתי במעון לנערות. אחת הנערות החזיקה באחד הימים ארנבון על ברכיה, ליטפה אותו, ונראתה כפרסומת לטיפול בעזרת בעלי חיים. פתאום שאלה 'הארנבון נהנה שאני מלטפת אותו, או שהוא יודע שאין לו לאן לברוח?'.... לא היתה לי תשובה, אין לי תשובה, אני חוששת שהשאלה משקפת סיפורי חיים של נערות רבות, חלקן נשים היום... למרות ההליך הטיפולי המבורך שהחל בעקבות השאלה, השאלה לא הרפתה ממני, וכשהזדמן לי, בחרתי לעבוד רק עם כלבים. כל הכלבים שלי אסופיים, כולם מאוד אהובים על ידינו, אני חושבת שאני יודעת שהם מרגישים בנוח בהליך הטיפולי, הם נהנים מתשומת הלב, מהאהבה שהם מקבלים, גם כאשר הדלת בקליניקה שלי פתוחה הם בוחרים לשבת עימנו, ואם לא.... הדלת פתוחה, הם יכולים לצאת ולבוא כרצונם. כפי שכבר ציינתי, הכלבים הם העוזרים שלי בהליך הטיפולי, ואני דואגת להם, מקשיבה להם ומשתדלת לספק להם את צרכיהם ורצונותיהם.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page